1436.


Mageskifte imellem Skt. Gertruds gilde og Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Closther fik i maglag a convivio beate Gertrudis predictas terras[a] videlicet duos fundos desolatos in Koberg australiter a terris et domo lapidea quos inter duos vicos a platea mercatorum ad amnem deducentes per latitudinem ab occidente in oriens protensos quondam Litle Marthen possidebat ♦ Convivium rehabuit quendam fundum desolatum sex spænderwm et in latitudine ix ulnarum inter saalt bodernæ situm ♦ Mcdxxxvi ♦

a. predictas terras] Der hentydes til den umiddelbart foregående, udaterede indførelse: "Karine relicta Litle Martens loed skøde tiil sancte Gertudis gilde all then jord oc grund som hun haffdæ liggendis i Nestuede stræde till aen Skouclosters jord emellen liggendis forscrefne jorder". .

Oversættelse

De førnævnte[A] jorder fik klosteret i mageskifte fra Skt. Gertruds gilde, nemlig to ødejorder på Kobjerg øst fra jordene og stenhuset; ødejordene, som Lille Morten før ejede, befinder sig imellem de to stræder, der leder ned til åen fra købmændenes gade, udstrakt i længden fra vest mod øst. Herfor fik gildet et stykke ødejord, der befinder sig imellem saltboderne, af seks husfags bredde og ni alens længde. 1436.

A. Der hentydes til den umiddelbart foregående, udaterede indførelse: "Karin, Lille Mortens enke, lod alle de jorder og grundstykker, som hun ejede, og som befandt sig imellem Skovklosters jorder i Næstved stræde ned til åen, skøde til Skt. Gertruds gilde"..