1436. [Ringsted]


Klaus Gødekesen Grib i Rislev lover på landstinget, at han ikke vil ændre ved gærder og hegn i Stenskoven ved Næstved.

Tekst efter reg.

Tekst

Claus Gødickessøn Griff i Risløff lowede po lantzting at forscrefne[a] gamble gærde oc hagæ som han wilde æy lycke skulle bliffue standendis oc wære wet theris gamblæ hæffd ♦ Mcdxxxvi ♦

a. forscrefne] Dipl. Dan. 1434, nr. 14349999049 .

Oversættelse

Klaus Gødekesen Grib i Rislev lovede på landstinget, at førnævnte gamle gærder og levende hegn, som han ikke ville lukke, skulle blive stående og være ved deres gamle hævd. 1436.