[Omkring 1436]. .


Erklæring udstedt af hr. Helge Andersen, sognepræst i Rødby, vedrørende alt det gods i Egeby, dvs. Ringsebølle, som var blevet overladt ham med samtykke fra Ringsebølle kirkes kirkeværge.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

Det eene[1] er hr. Helle Andersens bekiendelse lydende, hvor meget hand hafuer hafd af Eyebye gods og jord, og det med kirkeveries villie og samtycke.

1. Det eene] dvs. det ene af to papirsbreve i Ringsebølle kirkes arkiv.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.