1437. 7. januar el. 1437. 10. juli.


Niels (Stigsen) Munk (Mus) af Brusgård pantsætter to gårde, en i Hauge og en i Mausing, til abbed Ove i Øm kloster.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et Niels Munckis aff Brusgaard pante breff tiil abbet Offue vdj Emcloster paa ij gaarde vdj Vngstrop (!) sogen then ene vdj Haffue / then anden vdj Maussing liggendis ♦

Datum mcdxxxvij sancti Knuds dagh : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.