1437. 25. februar. Stokkebro


Jens Stigsen i Ormslev blev indført i gods i Stokkebro.

Tekst efter reg.

Tekst

f. Item ith breff att Jes Stigsøn i Ormsløff bleff indførdtt i thette gods som i thette neste breff beneffnd staar / ♦

Datum Stockebro / manndagenn effter sankt Mattis dag / mcdxxxvij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.