1437. 4. april . Roskilde


Henneke Mule, væbner og bymand i Roskilde, har solgt og skødet alt sit gods, nemlig Mosebølle og Akselshoved i Kongsted sogn, Fakse herred, til sin frænde, Bille Esbernsen, og hans arvinger til evig eje.

Tekst efter Ab.

Tekst

Alle men thættæ breff see aller høre helser iech Henneke Mwle aff wabn byman i Roskylde ewynnelech meth wor herre

Och kungør iech thet alle men sa wel the nw ære som komme skule ath iach wetherkenær mych i thættæ myth abne breff en welboren man Bylle Esbernsøn i Haldeløff myn kære frende alt myth goz ath haue solt skøt och opladet sasom er Mwsæbøle och Axelshowed i Kongstede sogn i Faxæherret

Thesse forde goz bygde och øde hus och iordh ager och eng skau fyskewan wat och thywrt meth alltelhørelsæ ængtæ wnnerthaget oplader iech Bylle Esbernsøn och hans arwynge tel ewynnelec æye ♦

Och kennes iech thet i thættæ myth abne breff ath iech forthe forde goz hawer aff Bylle Esbernsøn fult och alt werdh opbaret sa thet mych i alle mate wel nøuer ♦

Item telbynder iech mych och myne arwynge Bylle Esbernsøn och hans arwynge alle the forde goz och hwersærlæstes ath fry hemle oc tel ath sta efter lanzlau for hwer mans teltal ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum videlicet Inguari Karlsøn Johannis Mathei Clementis et Michaelis Jacobi consulum[1] Roskildensium presentibus sunt appensa ♦

Datum anno domini mocdoxxxoviio die beati Ambrosii episcopi et confessoris ♦

1. consulum] consolum, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.