1437. 4. april . Roskilde


Bille Esbernsen, væbner i Hallelev, har givet og skødet alt sit gods i Mosebølle og Akselshoved i Kongsteds sogn i Fakse herred til Skt. Katharinas alter, som han selv netop havde bygget i Skt. Lucii kirke, Roskilde, til evig eje.

Tekst efter Ab.

Tekst

Allæ mæn thættæ breff see aller høre helser iech Bylle Esbernsøn aff wapn i Halleløff boende ewynnelech meth wor herre ♦

Thet skal alle men wytherlech wære sa wel the nw ære som komme skule ath iech wetherk<enn>er mych i thættæ myth abne breff alt myth goz som ær i Mwsæbøle och i Axelshowed i Kongstæde sogn i Faxæherret ath haue gywedh skøt och oplathet tel ewynnelech eye til myth altere sanctæ Kærine alteræ hwilket iech bygt hauer aff ny i Lucii kirke i Roskylde ♦

Alle thessæ forde goz bygde och øde hus och iordh ager eng skaw fyskewan fægangh wat och thyurth meth all thelhørelsæ ængte wnnentaget tha gyuer iech skother oplather och fra mych anworder tel myth alteræ sanctæ Karine alteræ i sanctæ Lucii kirkæ tel ewynnelech eye ♦

Item thelbynder iech mych och myne arwynge[1] alle thesse forde goz och huer særdeles ath fry och hemle och tel sta for huer mans tel thal ♦

Item worthe thet sa ath nagre aff thessæ same goz aller alt samen worte mych aller aff wnnet meth lanzlau aller kirkelau tha telbynder iech mych och myne arwynge fulgengyeld ath gøre myt alteræ genest pa stadeth i gen wten all thøfryngh aller hynder ♦

Item oplather iech tel myth alteræ allæ breff och bewysnyngh[2] som iech hawer pa the forde goz tel ewynnelech æye ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Andree Aconis proconsulis Roskildensis Inguari Karlsøn et Johannis Laurencii consulum ibidem ♦

Datum anno doini mocdoxxxvii die Ambrosii confessoris et pontificis ♦

1. arwynge] arwynne, A. 2. bewysnyngh] bewysnygh, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.