1437. 4. april . Roskilde


Henneke Mule, væbner og bymand i Roskilde, skøder sin frænde, Bille Esbernsen, al sin arvede ret i sin gård i Trelleborg, Skåne, som ligger nord for torvet og syd for kirken.

Tekst

Alle men thættæ breff see aller høre helser iech Henneke Mwle aff wabn byman i Roskylde ewynnelech meth gwdh ♦

Och kungør iech thet alle sa wel the nw ære som komme skule ath iech wetherkenner mych i thættæ myth abne breff ath iech skøder och oplather tel ewynnelech æye en welbaren man Bylle Esbernsøn i Haldeløff myn kære frende all myn ræthechet som iech hawer i myn gardh i Træleburff i Skane sa lancht och breth meth all ræth som then same gardh er mych tel fallen meth ræth arff ♦

Hwylken gardh som lygger norden wed thorwed och sønnen wyth kyrken / ♦

Och telbynder iech mych och myne arwynge forde Bylle Esbernsøn och hans arwynge then same gardh meth all telhørelsæ ath fry och hemle och telsta for hwer mans telthal / ♦

Och kennes iech mych for then same gardh aff Bylle Esbernsøn fult och alt werdh op athaue bareth sa thet mych i alle mathe wel nøuer ♦

Thel hwes thyngs wydne byrdh och wthermere forwarelsæ tha henger iech myth yncile for thættæ breff meth andre gothe mens incile som ær Ingwor Karlsøn buruemester i Roskylde Iæns Mathessøn rathman Iens Clemensøn Mychel Iæiepsøn radman i same stedh ♦

Datum anno domini mocdoxxxvii die beati Ambrosii episcopi et confessoris ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.