1437. 22. april. Københavns byting


Tingsvidne af Københavns byting om, at Henrik Beketkorw, bymand sammesteds, har skødet en grund af sin gård nord for rådhuset i Skt. Peders sogn i København til borgmester Arild Kruse på byen Københavns vegne.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Alle men thette bref see eller høre læsis, helsæ vi Jacob Jensen Skreddere byfoghet y Kiøpenhaun, Erland foghet af delæ (!) brødræ i Roskyld, Pether Bentsen , Jenis Tyghessen Hinsæ Hawmestere , Bo Hiort oc Jesse Bossen bymen y Køpenhauen, ewinnelige met gudh ♦

Oc welliæ vy kundgiøre alle nerverindis oc kommendis at effter vor herris fothellsse aar m. cd.xxxvii. nestæ thingh dagh fare sancti Ørghens dagh en heliæ martyris, war skichet for os oc for fleere gothe men tha thinge nerverindis, en bescheden man Henric Beketkorw , byman i Køpendhaun huilchen met syn fry gothe wiliæ oc samtyche hans kære husfrwe , wplodth, soldte oc skøtthe till evinnelige eye haue skullendis, en jordh oc grundh af forne Henrichs gaardh, liggendis nordhen næst Radhuset som thet nu er i Køpinhaun, westen vor Frw kiercke i sancte Pethers soghn, ♦

Huilchen forne skøde en hetherligh man Areldh Krwse tha Køpendhauns by borghemestere hende oc anæmede vpa all Køpendhauns byss weghnæ, ♦

Huilchen forne jordh ær i sin bredhe vt met Almænnings stræde fire sellandske allen i lenge fran gaden oc swo i wester søtten siælandsche allen. ♦

Item wetherkennendes sic folt oc alth vp at haue boret aff Køpenhauns by for forne jordh oc grundh, swo oc forne lot sic nøghe oc tackethe for goth betallingh, tilbudendes sic forne Henric oc hans arwinge forne Køpenhauns by forne jordh met all lenge oc bredhe forne at fri hemlæ oc till at staa for huer mans tiltall eller hindringh met landtzlogh. ♦

Huilche forne støcke swo giorde for os vpa forne thing oc flere gothe men tha nerværindis, swo som Mowns Gøye tha høwetman vpa Køpendhauns hus, Tem Temessen howetman vpa Skanør oc Falsterbodhe, Ewert Møltke oc andre flere velborne men, vi withne meth wore incigle meth wiliæ och vitschap ladet henge for thette bref, ♦

Huilcket er gifvet oc skreffuet ar, dagh oc stedh som sagt ær. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.