1437. 19. maj. Lübeck


Heinrich Gripeshorn og Heino Bolze vedkender sig en gæld til Gerardus de Boeris på 305 mark og 3 skilling lybsk i forbindelse med Hans Laxmands indsættelse som ærkebiskop i Lund. Derudover lover de samme at ville holde Gerardus de Boeris skadesløs i forbindelse med sammme ærkebiskops pallium, som Gerardus har skrevet til sin venner ved kurien i Rom om, op til en pris på 100 dukater, plus minus 10.

Udtog efter Pauli.

Tekst

Hinricus Gripeszhorn et Heino Boltze coram libro recognoverunt, se ... coniuncta manu teneri Gerardo de Boeris ... in IIIC. marcis V mr. cum III solidis den. Lub. exparte des nastendiges gheldes van der confirmacion wegen domini Johannis Laxman , archiepiscopi Lundensis, super festum sancti Jacobi proxime affuturum expedite persolvendis.

Insuper prefati Hinricus G . et Heino B promiserunt, se velle et debere Gerardum de Boeris indempnem preservare exparte pallii antedicti archiepiscopi, pro quo scripsit Gerardus amicis suis ad curiam Romanam, si istud constaret usque ad C Ducatos X minus vel X maius, super festum Martini expedite persolvendos.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.