1437. 23. maj. Bologna


Det pavelige kancellis optegnelse om at Bernardus de Zutvelde gennem sin prokurator Godske Rixtorp, ærkedegn i Slesvig, har lovet at betale annater af kanonikat og præbende i Roskilde.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1437] Dicta die[1] Bernardus de Zutvelde principalis obligavit se camere super annata canonicatus et prebende ecclesie Roskildensis [fructus 7 mr.], vacantium per promotionem Johannis ad ecclesiam Lundensem et munus consecrationis eidem impensum, collatorum eidem Bononie 16. kal. maji anno 7.

Item eadem die Gotschalcus Rixtorp archidiaconus Slesvicensis tamquam principalis et privata persona obligavit se nomine dicti Bernardi ad solvendum dictam annatam in curia infra 4 menses a die adepte possessionis pacifice incipiendos.

1. Dicta die] = 23. mensis maji.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.