1437. 30. maj. Klingstrup


Ostred Kep af Vejstrup pantsætter sin toft og et pæretræ i Vejstrup til Krabbe af Klingstrup, væbner, for 2 mark lybsk. Når den indløses, skal indtægten følge hovedstolen. Løsningsdagen er mikkelsdag.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff seer eller høre lese helser jegh Hostret Kep aff Wigstrop ewindherligh meth gwd ♦

Kongør jegh alle men witherligh nw ære oc kommendes ath jegh til pand setther en walbyrdigh man Krabbe aff Glinstrop aff wapn en min tofft som ligher j Wigstrop sondhen with Torsten Olssøn gaard oc eet pære træ til meth for ij lybiske marc gewe penninghe oc genghe som nw j Fyn gewe ære

Hwilken tiid forde Hostret[1] Kep løser forde tofft tha skal fructen folie hodpenninghen / ♦

Løsningh daghen er al tiid om sancte Michilss[2] dagh / ♦

Oc til bindher jegh megh oc myne arwinghe ath frii oc frelse forde Krabbe oc hanss arwinghe forde tofft for hwerss manz til tal swa lenghe til forde tofft[3] worther lafflighe jgen løst ♦

Til hwiss winesbyrd er mit jnseiglegh hengt for thettæ breff meth godhe menz som er hær Hans Lassøn perpetuus vicarius i Lundhe kyrke oc Anderss Petherssøn aff B[rw]tagher ♦

Scriptum Kinstrop anno domini mocdoxxx[4] septimo die corporis Christi ♦

1. Hostret] ostret, A. 2. Michilss] Michilsß, A. 3. tofft] toff, A. 4. mocdoxxx] o[2] mangler pga. hul i perg., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.