1437. 15. juni. Danzig


Rådet i Danzig meddeler højmesteren for Den Tyske Orden, at kong Erik 7. af Pommern mundtligt har erklæret over for rådet i Danzig, at hansestæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg og Wismar ved fredsforhandlingerne kun betingede sig selv toldfrihed i Øresund. Derimod betænkte de førnævnte hansestæder slet ikke de preussiske og livlandske stæder under forhandlingerne, hvorfor de sidstnævnte altså ikke blev optaget i aftalen imellem kong Erik og de førnævnte hansestæder.

Endvidere har kong Erik erklæret, at det ikke stod til ham alene at give de preussiske og livlandske stæder toldfrihed uden rigsrådets samtykke. Dog har kong Erik erklæret, at han er villig til at forhandle med rigsrådet om toldfrihed, såfremt de preussiske og livlandske stæder sender deres udsendinge til Danmark.

Tekst

Rådet i Danzig meddeler højmesteren for Den Tyske Orden, at kong Erik 7. af Pommern mundtligt har erklæret over for rådet i Danzig, at hansestæderne Lubek, Hamborch, Lunenborg vnd Wiszmer ved fredsforhandlingerne kun betingede sig selv toldfrihed i Øresund. Derimod betænkte de førnævnte hansestæder slet ikke der stete dis landis noch czu Lyffland in erern tedingen vnd handell, hvorfor de preussiske og livlandske stæder altså ikke er blevet optaget i aftalen imellem kong Erik og de førnævnte hansestæder.

Endvidere har kong Erik erklæret, at det ikke stod by em alleyne at give de preussiske og livlandske stæder toldfrihed uden rigsrådets samtykke. Dog har kong Erik erklæret, at han er villig til at forhandle med rigsrådet om toldfrihed, såfremt de preussiske og livlandske stæder sender deres udsendinge til Danmark.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.