1437. 3. juli. Viborg


Roar, borger i Viborg, overlader Peder Nielsen Bomøve (Lange (Munk)) det originale brev, han har af Ugot Bosen på en gård i Vodstrup.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] som thette breff see eller høræ læses helser iegh Roor som borgher ær i Wiborgh ewindeligh meth gut ♦

Thet skall alle men widherligt være nw ære eller komme skal at[2] iegh wedherkiendher megh meth thette myt opne breff at iegh hawer opladhit thenne breffører Per Nielsøn [3] Bom øwe thet hoffde breff som iegh hawer aff Wth Boossøn pa then gord som ligger i Wostrupp meth alle rettæ inthet wntaghen som thet howeth breff wtuisær ♦

Item[4] til wdhermere forwarilse och stadfæstelse hawer iegh hænght myt jnceglæ for thette breff meth andræ gode beskeden mentz inciglær som ær Ienwolde borgemester i Wiborgh och Nis Ienssøn borger i thet samme stedh ♦

Datum[5] Wiborgh anno domini mcdxxxvii quarta feria post festum beate Marie visitacionis ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. at] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. Item] I gennemstreget m. rødt, Aa. 5. Datum] D gennemstreget m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.