1437. 10. august.


Henneke Mule testamenterer bl.a. en gård i Roskilde til gråbrødreklostret i Roskilde og en gård i Særløse samt gården Jonstrup til sin hustru Christine Nielsdatter i hendes levetid, derefter til skt. Catharinas alter i Roskilde Domkirke.

Tekst efter Erslev.

Tekst

I Guz nafn amen. Men enctæ er wissere en døthen och enctæ uvissere en døzens tyme, jech Henneke Mule vyl, men jech sund och karsk er och heel tel myn hugh, gøre myth testæment aff thet goz, som Guth mich læth haver, i sadane mathe: Først tha gyver jech tel gra brødre closter i Roskilde, hvor som jech udvel myn læyerestædh, myn gardh i Roskylde, i hwylken jech snymest bothe, meth sadane wylkor, som myne breff udvise, ther pa ære gyfne. Item gywer jech myn sogne kirkæ i skylingh grot. Item sognepresten i samested i skylingh grot. Item gyver jech dyegnen vi grot. Item gyver jech klockeren iiij grot. Item gyver jec hver kyrke och kloster i Roskylde ij grot. Item Serkløse kyrke iij grot. Item gyver jech fatet[!]ykt folk i Roskilde i tønne øll, i hundret brød, i bastuægang, i fløkeflesk. Item gyver jech fateke pæblinge i tønne øll. Item gyver jech søsterne i sanctæ Klare kloster i tønne øll. Item gyver jech myn kære husfruæ myth bryggerede, i sølfbælte, i sølfskal, ij gulfyngeræ, i sølfsked, i then bæste oprede syengh[1] , ij the beste kanner och ij the beste gryther. Item gyver jech myn husfruæ i myn gard i Serkløse och i gard, hwylken som hether Jonstrop, meth alle thesse tuo gardes telhørelsæ, sa lenge hun lever, och første hun ær døth, Cristine Nielsædater myn husfruæ, tha skal the same to fornefnde garde Jonstrop og i i Særkløse genest pa stædet komme til sanctæ Karine altere meth all telhørelsæ, ænctæ unnen thaget, uten hver mans gensyelsæ, hwylket sancta Karine altere, som Niels Esbernsøn, ther man kaller Bylle , i Haldeløff haver latet bygt i sancti Lucii kirke i Roskylde. Item gyver jech Bylle Esbernsøn i sølff sked och i lyusækrune. Item gyver jech her Ingemer i gyllene. Item gyver jech her Efwert i gyllene. Item gyver jech her Jens Wele i gyllene. Item gyver jec Jens Hanssøn i gyllene. Item gyver jech søster Lucie Hennekes dater i sanctæ Klare kloster i skyling grot. Item gyver jech Lasse Pætersøn aff Serkløse i grøn traye. Exequtores autem hujus et ultime voluntatis mee constituo et ordino viros discretos et nobiles, videlicet dominum Ingemarum canonicum Roskildensem, Nicolaum Esberni dictum Bylle i Haldeløff, verum heredem meum, et dilectam uxorem meam, ipsos summo opere exortans et exorans, quatenus istud testamentum meum et ultimam voluntatem exequi faciant et procurent, uti anime mee noverint expedire et coram altissimo reddere voluerint rationem. In cujus testamenti caucionem evidenciorem sigilla predictorum exequtorum ad hoc sigillandum per me specialiter requisitorum meo cum sigillo presentibus sunt appensa. Datum et scriptum anno Domini mocdoxxxovijo die beati Laurencii martiris gloriosi.

1. syengh] foran står overstreget slengh.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.