1437. 12. august. Varberg


Jens Felagsen og Poul Felagsen sælger en gård i Sörby, en gård i Vessige og en gård i Allberg (Årstads herred) samt en gård i Fröllinge (Halmstad herred) til Åge Akselsen (Thott), der i forvejen havde gårdene til pant.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff se eller høre læses helse vi Jess Fellaxsøn oc Pouel Fellaxsøn kerlige meth vorum herræ ♦

Gørum vi allæ vitherlekt nerwarendes oc komæskulendes ath vi hafuæ solt en velboren man Agæ Axelsøn i Hivlebergh alt vort gotz som her efthær nefnes ♦

Huilket gotz forde Aghe Axelsøn til pant hafdæ af oss ♦ so som ær først en gord i Sørby som Niels Lassæsøn pa bor gifuer ɉ tønnæ smør til landgilde ♦ en gord i Væsiæ som Bent pa bor gifuer iiii pund smør til landgilde oc er two bolstædæ samen lagdæ bodæ i en gord ♦ en gord i Albergh som Niels Kore pa bor gifuer ɉ tønnæ smør til landgilde eræ oc tva gordæ samen lagdæ ♦ tesse forde gordæ liggendes allæ i Orstadæ hæreth ♦

Item en gord i Frølivnge som Per Andersøn pa bor gifuer iiii pund smør til landgilde i Gedinge sogn i Halmstadæ hæreth ligendes

Tesse forde gotz meth allæ theres tilligelsæ so som ær agær engh skav oc fiske vatn woth oc tivrt innan gerdes oc vtan jnktæ vndan tageth thet vedh nafn kan nefnnes allæ fire vegnæ til markeskel kennæ vi oss solt hafuæ forde Agæ Axelsøn oc aldelis afhenth fra oss oc vore arvinge oc til hanum oc hans arvinge til evinneligh egedom brugeskulendes

Oc vederkennæ vi oss vpboren hafuæ gull oc penningæ fæ oc fult werd til noges for the forde gotz sa ath oss i allæ motæ meth nøger ♦

Item vore thet svo thet gud forbivdæ ath the forde gotz eller gordæ en aff them eller allæ forde Agæ Axelsøn eller hans arvinge af ginge meth landzlagh eller meth rætæ for vor vanhemelsæ skild tha tilbindæ vi oss oc voræ arvingæ hanum eller hans arvinge svo got gotz igen ath leggæ oc hans skadæ aldeles vp ath ræthæ veed vore gode tro oc sanningh vtan alt hinder eller hielpæ rædæ eller noken manss gensielsæ ♦

Till mere vissæ ok bætræ forvaringhe tha hende vi vore jnseglæ for thettæ breff ♦

Oc bedyium vi gode menss jnseglæ meth vore som ær Olaf Rudz landztingshøreræ i Søndræ Halland Lassæ Pigz Bent Finkenove Jepp Jensøn avapn oc her Paærs kerke heræ i Harpælivngæ ♦

Datum Vordbergis anno domini mocdoxxx septimo feria secunda proxima post festum beati Laurencii martiris sub sigillis ut supra ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.