1437. 27. august.


Sten Basse (af Tybjerg), ridder, har givet Otto Fos af Vrangstrup et åbent brev på Svenstrup, som ugyldiggør evt. tidligere breve. I brevet erkender Otto Fos, at hverken han eller hans arvinger har ret til Svenstrup.

Tekst efter A.

Tekst

Jech Otæ Foss aff Wongstrup gør allæ mæn wytherlichet mæth thet[1] mith opnæ breff ath hær Sten Bassæ hafdæ wnt mech eth oppæt breff pa Suensterupæ ludændæ ♦

Varæ thet[2] saa ath thet nagær funnæ ælær faræ kommæ enthin mech æller nagær minæ tha døær jech thet faræ srefnæ breff meth thettæ opnæ breff ♦

Och kænæs iech mech æller nagær minæ arvingæ ii faræ srefnæ enggæn ræth ii ath hawæ thet mech æller nagær minæ arvingæ thel help æller gawn och faræ srefnæ hær Sten Bassæ æller nagær hans arvingæ thel skadæ æller och[3] hwilkæn som han the faræ srefnæ gotz vnnæ vel ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una[4] cum sigillis discretorum virorum videlicet Jacubi et Petri Dyen presentibus[5] sunt apensa[6]

Datum anno domini mo cdo xxxvii die beati Ruffii martiris ♦

1. mæth thettæ] mæthet, A. 2. Varæ thet] Varæthet, A. 3. och] Herefter slettet ii, A. 4. una] unæ, A. 5. presentibus] presenetibus, A. 6. apensa] apesa, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.