1437. [4.-18.] september. Bologna


Det pavelige kancellis optegnelse om at Hans (Laxmand), ærkebiskop i Lund, har betalt 100 guldfloriner af sine servispenge til kardinalkollegiet; pengene skal fordeles mellem 11 kardinaler, således at hver modtager 9 fl., mens der til kammerklerkene går 1 fl.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Bononie [anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo] die ...[1] mensis septembris dominus Johannes , episcopus Lundensis, solvit florenos C. Fuit promotus Bononie xiimo kal. junii pontificatus domini Eugenii pape iiiiti [anno viimo]. Fuerunt in ejus promocione cardinales xi videlicet ...

Capiunt clerici collegii florenum i.

Restant floreni lxxxxix.

Capit quilibet dominorum florenos viiii.

1. ...] angivelse af dagen mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.