1437. 7. september.


Johannes Weidernepel, vicedekan, og domkapitlet i Lübeck overdrager hertug Adolf af Slesvig fuld patronatsret over et vikarie.

Uddrag efter Ludewig l.l.

Tekst

Vicedekan Johannes Weidernepel og hele kapitlet i Lübeck skænker Adolpho duci Slesvicensi og greve af Holsten den fulde patronatsret over det Nikolausvikarie, som var blevet indstiftet af den afdøde kannik Jacobus Krumbeck, og som hertugen og kapitlet hidtil havde føjet over skiftevis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.