1437. 7. oktober.


Lars og David Arildsen (Quitzow) har mødtes med deres moder, fru Ingeborg, og flere af deres venner og med deres råd og samtykke aftalt, at hvis deres moder dør inden deres fader Arild Madsen (Quitzow), væbner, så overdrager de adskilligt gods inkl. en mølle til ham, som han må bruge, indtil han dør; da skal alt godset vende tilbage til sønnernes eje.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Lafrentz Araldssøn ok Dauid Araldsøn helse alle mæn som thetta breff høre eller se kerlege mæth wor herre

Oc kungøre wi alle gothe mæn neruarendes ok kommesculendes mæth thettæ wort opne breff at wi hafue ofuer sidiæt mæth wor kære mother fruwe Jngeborgh och mæth flere wore wenner ok mæth therres wiliæ rath ok samthykke at worther thet swa at wor mother forde før aff gaar æn wor father Arald Mattessøn tha hafue wi vnt hanum thisse gotz j sine daghe som hære eftescrefuit staar . ♦

Fførst swa som er Øthrop mæth all gartsens tilliggilse ok all war rættichet i Benitzstathe ok i Tommorp Lille thisse forde gotz at brughe j sine daghe vden nogher mantz gensielse / ♦ Ok ther til hafue wi vnt hanum Sqwatte mølle ok i sine daghe . ♦ mæth swa dant wilkor at naar guth wil at han aff gaar / tha scule thisse forde gotz alle sammen frij ok qwitte jgeen til oss eller wore arwinge vden alt hinder ok hwer manz gensielse / ♦

Til mere witnisbyrdh henge wi wore jncegle fore thettæ breff mæth hetherlege mænz jncegle til witnisbyrdh swa som ere Jepp Jenssøn i Deyebergh aff vapn ok Anders Jepsøn borghemesters i Ysteth ok Niels Hagensøn foghet ok Pether Jonssøn rathman i samme stath . ♦

Datum anno domini mcdxxxviio die beate Birgitte vidue ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.