1437. 16. oktober. Bologna


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Martinus Dalmari, klerk fra Roskilde stift, om provision på et evigt vikariat i Schwerin domkirke, som er ledigt ved, at Simon Techel, klerk fra Roskilde stift, har fået pavelig provision på det, men ikke i tide fået udfærdiget pavebrev.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Martinus Dalmari clericus ... Roskildensis diocesis om provision på et evigt vikariat i Schwerin domkirke, som er ledigt ved, at Simoni Techel clerico Roskildensis diocesis de hujusmodi vicaria ... vacante mandatum fuit etiam provideri, prout in petitionibus desuper confectis plenius continebatur. Cum autem idem Simon similiter infra idem tempus litteras apostolicas super prefata vicaria conficiendas non expedierit neque ullam ulteriorem ab e. s. desuper obtinuerit prorogationem ...

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.