1437. [omkring 18. oktober?].


Jens Tordsen, evig vikar ved Roskilde domkirke, mageskifter landsbyen Skovrød i Lynge herred til biskop Jens Pedersen Jernskæg af Roskilde for en gård i Reerslev i Tune herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Johannes Tordssen vicarius j Roskilde / haffuer sold bisp Niels [1] j Roskilde sit godtz j Schuerud j Birckerødtz sogenn ♦

Datum 1437 ♦

1. Niels ] Fejl for Jens, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.