1437. 25. oktober . Slagelse


Niels Esbernsen Bille i Hallelev, væbner, har overdraget sit gods i Skaftelev til Skt. Katerine alter, som han har ladet bygge i Skt. Lucii kirke i Roskilde.

Tekst efter Ab.

Tekst

Alle men thættæ breff see aller høre helser iech Niels Esbernsøn ther man kaller Bylle i Haldeløff aff wapn ewynnelech meth wor herræ ♦

Och kungør iech thet alle men sa wel the nw ære som komme skule ath iech wederkenner mych i thættæ myth abpne breff opathauelathet all myn rætheched tel myth alteræ sanctæ Karine altere som iech bygd hawer lathet aff ny i sa<n>tæ Lucii kirke i Roskilde som iech hawer i the gooz i Skafteløff i Slauelsæherret i Norderssogn lygendes / ♦

Hwylke goz som iech i pant hauer for thy stæderælødemarc / aff Knwd Nyelsøn myn kære frende / thessesame goz meth all tellydelsæ ænctæ wnnen thaget wat och thywrt hwat som helst thet nefnes oplather iech tel thet same myth alteræ meth all myn ræthechet breff och beuysnyngh som iech pa the same goz hauer ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Karuli Nicolai et Johanni Myldhøuedh civium Slaulosiensium presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocdoxxxoviio ipse martorum Crispini et Crispiniani gloriosum ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.