1437. 25. oktober .


Niels Esbernsen Bille i Hallelev, væbner, har undt Jonstrupgård i Osted sogn, Volborg herred, til Kristine Nielsdatter, enke efter Henneke Mule, i de kommende seks år.

I den periode er der ingen, der må købe eller pantsætte gården, og Kristine Nielsdatter har ret til alt gårdens udbytte.

Når disse seks år er gået, overdrages Jonstrupgård til Niels Billes alter, viet til skt. Katarine, i Skt. Lucii Kirke i Roskilde til evindelig eje.

Tekst efter Ab.

Tekst

Allæ men thættæ breff see aller høre helser iech Niels Esbernsøn ther man kaller Bylle i Haldeløff aff wapn ewynnelech meth guth ♦

Ok kungør iech thet alle nerwærendes ok kommendes meth thættæ myth abne breff mych ath haue wnt en heterlech quinne Cristine Nyelsædather Henneke Mwle s efterleue Ionstrop meth all telhørelsæ ænctæ wnnentaget i syex ar samfelde nw nest kommendes / ♦

Hwylket Ionstrop som lygger i Ostedesagn i Walburfsherret och mych er tel fallet meth reth arff efter Henneke Mwle s døth hues syel guth haue ♦

Item skal Cristne Nyelsædater haue thet same goz Ionstrop meth all telligelsæ i syne egen hauendes ware i same syex ar och opbære ther aff fruct och langylde och huat ther aff skal gyues / och skal engen annen Ionstrop fonge i wære i pant aller sale och æy i nagre andræ mathe affhende ♦

Item nar syex ar ære fram farne tha skal Ionstrop meth alltelhørelsæ ænctæ wnnenthaget genest pastæden fryt och frelst komme tel myth alteræ sanctæ Karine alteræ tel ewynnelech æye hwylket alteræ som iech bygdh hauer latet[1] aff ny i sancti Lucii kirke i Roskilde wten Cristine Nielsædater s aller hennes arwynges gensyelsæ ♦

Item ware thet sa Cristine Nielsædater døte innen the forde syex ar ware framfarne tha skal Ionstrop genest pastadet meth all telhørelsæ som fare star screuet komme tel myth alteræ sanctæ Karine alteræ i sanctæ Lucii kirke tel ewynnelech æye wten nager mans gensyelsæ aller hynder ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Jacobi Johannis proconsulis Roskildensis Inguari Karuli et Johannis Mathei consulum ibidem ♦

Datum anno domini mocdoxxxoviio die beatorum Crispini et Crispiniani martirum ♦

1. latet] later, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.