1437. 25. oktober .


Kristine Nielsdatter, enke efter Henneke Mule, har fået Jonstrupgård i Osted sogn, Volborg herred, til låns i seks år af Niels Esbernsen Bille i Hallelev.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thættæ breff see aller høre helser iech Cristine Nyelsædather Henneke Mwle s efterleue ewynnelech meth guth ♦

Och gør iech thet alle men wytherlecht meth thættæ neruærendes breff ath iech wetherkenner mych aff en welbaren man Nyels Esbernsøn som man kaller Bylle i Haldeløff tel lans ath haue en gardh som hether Ionstrop meth all thelhørelsæ ænctæ wnnenthaget i sex ar samfelde nw nest kommende ♦

Hwylken gardh Ionstrop som lygger i Ostede sagn i Walburffherret och er then same gardh Ionstrop meth all telhørelsæ Nyels Esbernsøn Bylle pa kommen meth ræth arff efther Henneke Mwles døth hues syel guth haue ♦

Item iech Cristine Nyelsædater skal haue then same gard Ionstrop meth all tellygelsæ i myn egen hauende wære i forde sex ar och opbære aff hanum landgylde och huat ther aff hanu skal gyues / ♦

Och iec Cristine Nyelsædater skal ængen annen Ionstrop fa aller naget aff thet tel Ionstrop hører i hauende wære fa i pant aller kiøb aller i nagræ andre mathe Ionstrop æy afhende och æy naget aff thet tel Ionstrop hører ♦

Item nar same sex ar ære ende aller om iech Cristine Nyelsædather innen the same sex ar dør / tha skal Ionstrop meth all telhørelsæ ænctæ wnnenthageth strax pastæden komme tel sanctæ Karyne alteræ tel ewynnelech æye ♦ Hwylket sanctæ Karyne alteræ Nyels Esbernsøn man kaller Bylle i Haldeløff byght hauer lathet aff ny i sancti Lucii kirke i Roskylde ♦

Item om iech Cristine Nyelsædater alle forde wylkar æy halder aller om iech nager aff thøm bryther tha pastæden skal Ionstrop meth all telhørelsæ komme tel forde sanctæ Karine alteræ tel ewynnelech æye wten myn aller myne arwynges aller nager anders mans gensyelsæ aller hynder ♦

In cujus rei testimonium sigilla virorum disretorum videlicet Jacobi Johannis proconsulis Roskildensis Inguari Karuli et Johannis Mathei consulum ibidem presentibus sunt appensa ♦

Datum anno domini mocdoxxxoviio die Crispini et Crispiniani martirum beatorum ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.