1437. 25. oktober .


Kristine Nielsdatter påtager sig ansvaret for sin mands (Henneke Mule) økonomiske forpligtelser efter hans død. Derudover har hun nu ingen ret til at kræve, at Niels Esbernsøn Bille i Hallelev, den rigtige arving efter Henneke Mule, tilbagebetaler den gæld, som han havde hos Henneke Mule. Kristine Nielsdatter lader Niels Esbernsen kvit og frit for alle økonomiske forpligtelser.

Tekst efter Ab.

Tekst

Alle men thættæ breff see aller høre helser iech Cristine Nyelsædather Henneke Mwle s efterleue ewynnelech meth gwth ♦

Och gør iech thet alle wytherlecht meth thættæ obne breff ath iech Cristine Nyelsædater kennes tel mych ath haue thaget all reth gyeld ath gyelde testament athfulkomme och wdgyerd ath gøre efter Henneke Mwle hwylken myn kære hasbanne war hues syel gwdh haue ♦

Och iech Cristine Nyelsadater kennes obenbarlege mych engen ræth ath haue i nagre mathe meth Nyels Esbernsøn ther man kaller Bylle i Haldeløff efter Henneke Mwle s døth huilken Nyels Esbernsøn Bylle som Henneke Mwle s ræthe arwyngh er ♦

Item iech Cristine Nyelsædater meth thættæ obpne breff lather Nyels Esbernsøn Bylle och hans arwynge fullelege qwit och arsage for mych och myne arwynge for all gyeld testament och wdgyerd efter Henneke Mwle s døth ♦

In cujus rei testimonium sigilla virorum discretorum videlicet domini Johannis Krabbe Jacobi Johannis proconsulis Roskildensis et Inguari Karuli consulis ibidem presentibus sunt appensa ♦

Datum anno domini mocdoxxxoviio die beatorum Crispini et Crispiniani martirum gloriosorum ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.