1437. 5. november. Bologna


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af magister Bernardus de Zutvelde, klerk fra Schwerin stift, om provision på provstiet samt kanonikat og præbende i Strängnäs, ledige ved den tidligere indehaver Birgers død, skønt han i forvejen har dekanatet samt kanonikat og præbende i Lund og præbende i Roskilde.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Bernardus de Zutvelde clericus Zwerinensis diocesis, magister in artibus ac studens in vestra civitate Bononiensi in jure canonico, quatenus sibi de canonicatu et prebenda ac prepositura, que dignitas major ac curata et electiva existit, ecclesie Strengenensis [fructus canonicatus et prebende 4 mr. ac prepositure 7 mr.] per obitum Brigeri [vacantibus] ... dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda ac decanatu ecclesie Lundensis necnon prebenda Roskildensi, si que actu habeat [fructus omnium 26 mr.] ...

Concessum in presentia pape. C. Ariminensis .

Datum Bononie non. nov. anno 7.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.