1437. 6. november. Lund


Agnete Eriksdatter, enke efter Sten Turesen, kasserer to breve af Hans Krøpelin udfærdigede år 1436, af hvilke hvert lyder på 200 mark, da hun nu i stedet har fået et brev, der lyder på 400 mark.

Tekst efter A.

Tekst

Alla the som thetta breff høra eller see hilser jak Agnetæ Eriksdotter forthom Steen Thuressøn husfru war hues si[a]ll[1] guth nathe kerleke meth guth oc kungør meth thetta mit opnæ breff thet jak hauer ij breff aff welboren man Hanns Krøpelin aff huilke huart thera luther vppæ iic mark suenske p[e]nninge[2] Stokholms mynt . oc æræ screfuen aar efter guthz byrth mcdxxxvi . ♦

Nw hauer forde Hanns Krøpeliin gifuet mik jt annat breff som luther vppa fyra hundretha mark ♦ Thy døther jak oc machtløs gør meth thetta breff the ij andr[a][3] breff vm the effter thenn[a][4] dagh noker st[æ]th[5] fynnas kunn[a][6] . ♦

Oc til ytermere forvaring henger jak mit jncighle til fulmacht fore the[tt]a[7] breff . ♦ Oc bethis erleka manna jncighle til witnisbyrth som æræ her Cristiern Nielssøn drozste j Swerige oc Pawel Laxman afwapns fore thetta breff . ♦

Scriptum Lundis anno domini mcdxxxseptimo feria quarta post festum omnium sanctorum sub sigillis prenotatis \ ♦

1. si[a]ll] usikker læsning, A. 2. p[e]nninge] usikker læsning, A. 3. andr[a]] usikker læsning, A. 4. thenn[a]] usikker læsning, A. 5. st[æ]th] usikker læsning, A. 6. kunn[a]] usikker læsning, A. 7. the[tt]a] usikker læsning.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.