1437. 15. november. Bologna


Pave Eugenius 4. pålægger efter supplik af ærkebiskop Hans (Laxmand), ifølge hvilken nogle munke i Lund stift fører et forbryderisk og letsindigt liv til skade for klostrene og deres omegne, og eftersom ærkebiskoppen ikke selv er i stand til at få bugt med uordenen, biskoppen i Växjö sammen med nogle egnede mænd inden for et år at besøge de pågældende klostre og reformere de ting, der trænger til det, under trussel om kirkestraf.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Eugenius etc. venerabili fratri episcopo Wexionensi salutem etc.

Inter curas multiplices, quas apostolice servitutis officium, quo universali ecclesie presidemus, jugiter nobis ingerit, illa precipue insidet menti nostre, ut ecclesie et ecclesiastice persone in illis divinis obsequiis mancipate cum bonis suis plena gaudeant libertate et ut ab oppressionibus et gravaminibus indebitis releventur libenter, eis prout ad nos pertinere dinoscitur remedium efficax impertimur ac rursus obstinatos seu perversos juxta eorum quandoque exigenciam demeritorum cum debito moderamine castigamus, ut saltem pena docente a malis abstineant et redire ad viam rectitudinis compellantur ceterisque, ne similia committant, aditus precludatur.

Cum itaque, sicut exhibita nobis nuper pro parte venerabilis fratris nostri Johannis , archiepiscopi Lundensis, peticio continebat, in suis civitate et diocesi Lundensibus plures persone diversorum monasteriorum priorumque locorum et ordinum, relegatis dei timore religionisque sinceritate, plurima detestabiliter excessus et crimina committere vitamque multipliciter dissolutam et inhonestam ducere, possessiones quoque necnon redditus et bona dictorum monasteriorum et locorum distrahere ac dilapidare et alias talia, propter que gravia frequenter in partibus illis inconveniencia scandalaque succedant, perpetrare non pavescunt, et licet archiepiscopus ipse partes sibi possibiles interponere fervencius affectet, quod excessus et crimina hujusmodi impunita non transirent ipsisque et inconvenienciis omnino via precluderetur, dicte tamen persone, ne prefatus archiepiscopus ordinariam in eis jurisdiccionem exerceat, diffugia querentes exempcionum privilegiis tueri se conentur, nos igitur, quorum interest, oportune super hiis amminiculum previsionis adhibere, eciam dicti archiepiscopi in hac parte supplicacionibus inclinati, fraternitati tue cum aliquibus personis ydoneis infra annum a tempore, quo presentes litteras receperis, monasteria, loca necnon personas civitatis et diocesis hujusmodi tam in capite quam in membris ac spiritualibus et temporalibus auctoritate apostolica semel visitandi et ea, que reformacionis inibi ministerio quomodolibet indigere cognoveris, reformandi prefatasque dictarum civitatis et diocesis personas, si et prout earum excessus exegerint, juxta sanctiones canonicas necnon regularia dictorum ordinum instituta puniendi et corrigendi ac dignitatibus eciam conventualibus et abatialibus, quibus prefuerunt, ecclesiasticis quoque beneficiis, que tunc obtinuerint, auctoritate predicta privandi et ab illis amovendi necnon possessiones et bona distracta hujusmodi ad ipsorum, quorum fuerant, monasteriorum atque locorum jus et proprietatem congruis viis et mediis reducendi, contradictores insuper et rebellos oportunis juris remediis compescendi necnon omnia alia et singula, que in premissis et circa ea quomodolibet necessaria fuerint, faciendi, disponendi et exequendi plenam et liberam auctoritate predicta tenore presencium concedimus facultatem, non obstantibus …

Datum Bononie anno incarnacionis dominice mcdxxxvii decimo septimo kal. decembris anno septimo.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.