1437. 25. november.


Otto Nielsen (Rosenkrantz) erklærer at have modtaget af borgmesteren og rådet i Århus 100 mark lybsk på mortensdag det foregående år og lige så meget samme dag dette år.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn som thættæ breff seer æller hørær læsæ helser jægh Ottæ Nielsøn ewinneligh meth gudh ♦

Ok kungør jægh mægh j thettæ mith opnæbreff ath jægh weterkennæss megh ath hawe opboret aff borgemestern ok raadh j Aarss hwndræt lybiske mark j fiordh ath sancte Martens dagh ok hwndræt lybiske mark j aar ath sancte Martens dagh for hwylke thw hwndræt lybiske mark jægh lather thøm qwyt ok orsagh for ♦

Thiill winnæssbyrdh henger jægh mith jncigill for thættæ breff meth wælbyrdhz mæns so som ær Nielss Pæthersøn Korskoff ok Anners Nielsøn brofowth j Aalborgh ♦

Datum anno domini mo cdo xxxvii die sancte Katerine virginis et martiris ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.