1437. 7. december.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, har betalt resten af sine servispenge til det pavelige kammer, 50 guldfloriner.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Introitus anni 1437.

Die 7. predicta (mensis decembris) habuit prefatus dominus episcopus thesaurarius [ Oddo de Varris administrator ecclesie Anagniensis] predicto domino B[1] recipiente ut supra a .. domino Johanne episcopo Roskildensi pro compositione et complemento sui communis servitii per manus ut supra flor. similes 50.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.