1437. 7. december. Bologna


Det pavelige kancellis optegnelse om at Hans (Laxmand), ærkebiskop i Lund, har betalt 250 guldfloriner som en del af sine servispenge til det pavelige kammer.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Dicta die[1] habuit prefatus dominus episcopus thesaurarius predicto domino B. recipiente ut supra a .. domino Johanne episcopo Lundensi pro parte sui communis servitii per manus ut supra flor. similes 250.

1. Dicta die] dvs. 7. dec. 1437.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.