1437. 16. december. Bologna


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, har betalt en del af sine servispenge til kardinalkollegiet, 60 guldfloriner, 16 solidi og 8 denarer; pengene skal fordeles mellem 12 kardinaler.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1437] Bononie die 16. mensis dec. Johannes episcopus Roskildensis solvit fl. 60 sol. 16 den. 8. Fuit promotus Rome 7. id. jan. anno 1. Fuerunt in ejus promotione card. 12.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.