1437. .


Brev udstedt af Navne (Jensen (Gyrstinge)), biskop i Odense, om Ringsebølle kirkes ejendom.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

No. 4 er gifuet af biscop Nafne udi Odens, dat. 1437, lydende, at hr. Niels Offesen sognepræst udi Rødbye og Eyebye kirkeværger og sognemend var i rette om jord, som ligger til fornte Eyebye kirke, og blev de saa forligte, at samme præst skulde beholde i sin tiid det gods, som ligger i Rødbye etcetera.

Item dertilmed schal hand hafue y sin tiid een ager af Eyebye kirke i sin livstiid for viin og offledt at holde til Eyebye kirke uforsømmeligen, men naar dend præst afgaar, da schal samme godtz og ager til kirken igien.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.