1437.


Tingsvidne om oldensvin tilhørende Næstved Skt. Peder klosters fæstere på Avnø

Tekst efter reg.

Tekst

Tinghøringswitne ath closter hauer saa megen skow po østræ howett poo Affnø ath then som boer po samme howet maa frii syne olden swyn ♦ Oc aldrig hauerret saa stærckt gærde oc lucke emellem skowænde at swynen mwæ æy løbe aff then ænæ skow oc i then annen hwort them løsther ♦ Mcdxxxvii ♦

Oversættelse

Tingsvidne, at klosteret har så megen skov på østre næs på Avnø, at den som bor dersteds må lade sine oldensvin løbe fri. Og der har aldrig været et så stærkt gærde eller aflukke imellem skovene, at svinene ikke kan løbe imellem dem, som de lyster. 1437.