1437.


Johanne, datter af hr. Hans Podebusk, og hendes mand Mads Nielsen (til Vindum), væbner, sælger biskop Ulrik (Stygge) af Århus alt deres gods i Hads herred.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz breff at Jahanne, her Hans Poddebusch datter och Madtz Nielssen aff wapen, haffuer soldt her Ølrich bischop alt huis[1] goedtz de haffuer i Hatzherit. ♦

1437[2] . ♦

1. huis] B-reg.therris A-reg. 2. 1437] B-reg.Anno 1437 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.