1437..


Niels Pedersen Stenbid erklærer ikke at have nogen rettigheder i to gårde i Glud (Bjerre herred).

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergamentis breff att Niels Pederssønd Stienbidt ingin rettighett kiendis siig att haffue y ij gaarde i Gluidt ♦

Anno 1437. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.