1437.. Fjends herredsting


Tingsvidne af Fjends herredsting om, at arvingerne efter (Niels Lauridsen) Bratse (Saltensee af Linde) på tinget havde skødet Halskov og Halskov Gårde til Højslev kirke.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item ith tings vintnne ath Brassis arffuinge war paa Fiendzherritz tinng och skiøtte Høgsløff kircke Halff skow och Halff skougaard ♦

Mcdxxxvii ♦

b);

Tings wittne att Brasis arffuinge haffuer schiøtt Halskoff och Halskoffgaard mett ald sin tilliggelsse til Høxleff kircke ♦

1437[1]

1. 1437] Datum 1437, NKS 1567 fol.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.