[1437 eller 1487].. [Fjends herredsting]


Fjends herredsting vidimerer en dom af det kongelige retterting, der tildømmer Halskov til Højslev kirke.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item enn widisse aff herrits tinng ath Halff skoff war dømpt aff konningher till Høgsløff kircke som war xli aar gammell vskadt etcetera ♦

Datum mcdlxxxvii ♦

b):

Tings wittne effther konings dombreff thett[1] Hals[kouff][2] war dømptt till Høxleff kircke. ♦

Anno[3] 1437 ♦

1. thett] att, NKS 1567 fol. 2. Hals[kouff]] Næsten udvisket, B-reg; Halskouff, NKS 1567 fol. 3. Anno] Mangler, NKS 1567 fol.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.