1437..


Mogens Klausen af Tibirke udlejer en bod i Slagelse til Jens Pedersen for dennes levetid.

Tekst efter reg.

Tekst

Mogennss Claussønn aff Thiibirck ladt Jess Peitherssønn enn bodt liggendiss inndenn Slauelsse norden nest Niels Nebs gaardt hanns liffs thidt vdj leie ♦

Daterit 1437 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.