1437..


Niels Neb, borgmester i Slagelse, skøder Peder Hemmingsen, rådmand i Skælskør, en gård.

Tekst efter reg.

Tekst

Niels Neb borgemester vdj Slauelsse schiødte Peder Hemmingssønn raadmand i Schielskør enn gaardt ♦

1437 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.