1437.


Oluf Pedersen skøder en jordlod i Malmø til Jens Pedersen.

Tekst efter reg.

Tekst

Oloff Pedersøns skiøde i Malmø paa en iord thill Jens Pedersøn ♦

1437. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.