1437.


Anders Tygesen skøder gods i Kovstrup til Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Jtem en Anders Tygeszens skiøde paa nogit gotz j Kostrup vnder datum Mcdxxxvij . ♦

Oversættelse

Ligeledes et skøde af Anders Tygesen på noget gods i Kovstrup, med dateringen 1437.