1437.


Tingsvidne om, at man aldrig har hørt, at der er betalt biskopshavre af Voer sogn, men at der er betalt tiende i form af hvert 10. neg utærsket korn til Voer kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswidne atthj aldrigh haffuer hørtt eller spurdt att der nogenn bischopshaffre udgiffuiss aff Worsogen nogenn tidt, anderledis end dj thinde huer x kyere thill Worecloster, ♦

Dateritt mcdxxxvij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.