1437.


Sandemændsbrev om markskel mellem Yding mark og Ejer mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Sande mendtz breff om marckeschiell emellom Ydingh marck och Eyer marck, ♦

Daterit, mcdxxxvij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.