1437.


Per Jensen af Herslev, væbner, sælger en gård i Ammerup til Jep (Andersen) Lunge i Næsby.

Tekst efter reg.

Tekst

Per Ienssøn aff Hersleffue wæbnere solde oc affhænde Jep Lunge i Nesby een gard i Ammerop Biæffuerskouherret giuer iiii pund korn met andre retzler oc tredie delen innen i møllestet som ther hoss ligger ♦ Mcdxxxvii ♦

Oversættelse

Per Jensen af Herslev, væbner, solgte og afhændte en gård i Ammerup, Bjæverskov herred, til Jeppe Lunge i Næsby. Gården giver 4 pund korn med øvrige afgifter. Og Per Jensen solgte en tredjedel i et møllested, som ligger ved gården. 1437.