1437. [Næstved]


Bente Trueds skøder en halv gård til Oluf Sappi.

Tekst efter reg.

Tekst

Bentthe Trwætz sköttæ Oleff Sappe halff then gard som hun nw selff vdi boer ♦ Mcdxxxvii ♦

Oversættelse

Bente Trueds skødede halvdelen af den gård, hun selv bebor, til Oluf Sappi. 1437.