1438. 1. januar. Bad Wilsnack


Adolf 8.s råder hr. Didrik Blome, hr. Johann v. Ahlefeldt (til Lehmkulen og Wittmold), hr. Otto Slüter, kansler, og Hinrik v. Bokholt aftaler med markgrev Friedrich 2. af Brandenburg en sammenkomst mellem denne og Adolf 8., hertug af Slesvig, den 30. marts 1438 i Salzwedel.

Tekst

Adolf 8.s råder hr. Dyderick Blome, hr. Johan von Anefeld, hr. Otto Sluter, kentzler, og Hinrick von Bugholt aftaler med Fredericken dem Jungen, marggrauen to Brandemburg, en sammenkomst mellem denne og hertogen Alff, den 30. marts 1438 i Soltwedel.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.