1438. 13. januar. Københavns byting


Tingsvidne af Københavns byting om, at Jens Tygesen, bymand i København, på vegne af Jakob And, bymand i Køge, har skødet en jord og grund i Vestergade, der kaldes Smedegade, til Mogens Smed, bymand i København.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff se eller høre læses helsæ wy Jenis Nielssøn byfoghet j Køpendhaffn Anders Laurenssøn burghemestere Hanes Jenssøn calleth Wat Jæcøb Swenssøn Pether Jenssøn . Niels Jude . oc[1] Hinric Wogn radhmen j Køpendhaffn ewinnelige meth gudh . ♦

Oc veliæ wy kunre alle nærdis oc kommedis at effter wor herris ar mcdxxx ar vpa thet otende nestæ thing fare to hæliæ martirum dagh Fabiani et Sebastiani <war> skicket for oss oc for flere gothe men tha Køpendhaffns bything nærdis wore en beskethen man Jenis Tyghessøn byman j Køpendhaffn huilken forde Jenis Tyghessøn vpa en goth mans weghne Jæcob And tha byman j Køghe vploth / oc skøtte til ewinnelighe eyghe haue schulendis en jordh oc grwnd liggendis j Vestræ gade calleth Smethie gade en beskethen man Mawns Smit byman j Køpendhaffn . ♦

Huilken forde jordh oc grwnd ær j sin længe j mellum Smethie gade oc Wambe stwe strede Jes Petherssøn werkmestere vpa Køpendhaffns hws jordh oc grwnd vpa badhe sidher liggendis synnen til gaden i[2] sancte Clemets soghn j Køpendhaffn / ♦

Huilken jordh oc grwnd at lawbydhe oc skøde til faren mectugh war giordh forde Jenis Tyghessøn vpa Køpendhaffns bything vt yuer forde Jæcøb And / ♦

Fframdelis war oc forde jordh oc grwnd lowlighe lawbudhen effter lands low / oc skøt som fare star screuit / oc skøde war stethicht[3] melt oc war vpa then tidh engen genmælæ ♦

Item vetherkendis forde Jes Tyghessøn at forde jordh oc grwnd war forde Jæcøb And til thacke oc wel betalet til velie oc nøghe / ♦

Til en større beuisning oc fvlkommelse at thesse stycke forne ære swo fare oss oc fore gothe men flere giorthe tha vithne thet wy meth wore jncigle meth velie oc vitschap ladet henge fore thette breff ♦

Huilket ær geuit oc screuit ar dagh oc stadh som sact ær ♦

1. oc] Tilføjet over linjen med henvisningstegn, A. 2. i] Tilføjet over linjen med henvisningstegn, A. 3. stethicht] scethicht, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.