1438. 30. januar. Roskilde


Kristine Jensdatter, priorinde i sankt Agnete kloster i Roskilde, og konventet samme sted lader deres forstander Anders Jensen (Halvegge af Store Havelse) og hans hustru kvit for alt regnskab af klosterets gods' indtægter og udgifter, fra han modtog det og indtil næstkommende hellig kors dag.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff seer eller høræ hielsæ wj syster Cierstinæ Jenssædoter priorissæ j sancte Agnessæ closter j Roskilde ok all conuent j thet samme steth ewinnælek meth wor herræ ok kungøræ alle swa wel nw æræ som komme skulæ at wj meth ber[a]then[1] wiliæ ok for synderlek kierlekhiet wenskap ok thienestæ som wj befunneth haffue aff thennæ breffwiseræ som nw wor fforstanner er Anders Jenssøn

Tha lade wi hannum ok hans hosfrwæ ok begges theræ arwingæ qwiit læthek ok løøs ffor alt rekenskap aff wort gotz jndtecht ok wtgifft ther wt aff fra thet førstæ han thet annamethe ok jnd till helechkars dagh nw nest kommendæ ♦

Ok thacke wj hannum at han wos ok wort closter ok wort gotz wel forstanneth haffuer som en hetherlek dondeman j alle mode ♦

Till hwes witnessbyrth wj hengæ wort jndciglæ ok conuentes meth hetherlech fathers Jens meth gutz nathe biscap j Roskilde jndciglæ næthen ffor thettæ breff ♦

Giffuet j Roskilde effter gutz byrth mocdoxoxoxo paa thet otindæ then torsdagh nest ffor køndelmøsse ♦

1. ber[a]then] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.